Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zechciały przesłać swoje głosy poparcia dla mojej kandydatury na Rektora UŁ do organów Uczelni.

Nazwiska mówią same za siebie:

prof. Marek Cybulski – dziekan Wydziału Filologicznego UŁ w latach 1996-2002

prof. UŁ Tomasz Czapla – dziekan Wydziału Zarządzania UŁ

dr Andrzej Kompa – prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. jakości kształcenia

prof. Małgorzata Król – kierownik Katedry Polityki Prawa WPiA UŁ

prof. Teresa Dębowska-Romanowska – współautorka Konstytucji RP, sędzia TK w latach 1997-2006
prof. Bogdan Gregor – prorektor UŁ w latach 2008-2016
prof. UŁ Elżbieta Kobojek – prodziekan WNG UŁ

prof. Jan Konopacki – kierownik Katedry Neurobiologii WBiOŚ UŁ

prof. Piotr Kosiński – kierownik Zakładu Metod Matematycznych WFIS UŁ
prof. UŁ Ewa Woźniak – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej WF UŁ w latach 2009-2012
prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sędzia TK w latach 2011-2020
prof. Zofia Wysokińska – prorektor UŁ w latach 2008-2016
prof. Maciej Zalewski – kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej WBiOŚ UŁ, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO

prof. Paweł Maślanka – dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, prorektor UŁ w latach 2008-2012

prof. UŁ Paweł Starosta – kierownik Katedry Socjologii Wsi i Miasta WES UŁ, prorektor UŁ w latach 2016-2020, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w latach 2002-2008 i 2012-2016

prof. UŁ Ewa Śnieżek – prodziekan ds. studenckich na Wydziale Zarządzania UŁ w latach 2008-2012, pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. organizacji studenckich w latach 2012-2020

prof. Ewa Walińska – dziekan Wydziału Zarządzania UŁ w latach 2008-2016

To dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję!

Uniwersytet to Ludzie – rozwijajmy go wspólnie!

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak – Kandydat na Rektora w Kadencji 2020-2024. Uniwersytet Łódzki