Zapraszam do dyskusji

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Kandydat na Rektora 2020-2024

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź  
slawomir.cieslak@uni.lodz.pl

Zapraszam do dyskusji oraz zadawania pytań

Uniwersytet oznacza dla mnie wspólnotę ludzi. Wspólnotę, która działa w sposób szczególnie rozważny i odpowiedzialny, nie poddaje się bieżącym, przemijającym trendom społecznym i politycznym, zapewnia dokonywanie oceny zjawisk z dystansu, z zachowaniem naukowego obiektywizmu. Relacje między członkami wspólnoty tworzącej naszą Uczelnię muszą być oparte na dialogu, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka.

Już dziś zachęcam Państwa do podzielenia się opinią i współtworzenia razem ze mną nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet to Ludzie

– rozwijajmy go wspólnie!

Kadencja 2020-2024
Program wyborczy kandydata na rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dra hab. Sławomira Cieślaka