Prof. dr hab.

Sławomir Cieślak

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Kandydat na Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
w kadencji 2020-2024

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak
Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Uczelnia wspólnym dobrem jej pracowników, studentów i doktorantów. Człowiek jest najważniejszy

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Autonomia Uczelni

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Uniwersytet miejscem pogłębionej dyskusji i wypracowywania roztropnych ocen w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Zrównoważony rozwój i nowoczesność

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Łódź Akademicka – wzmocnienie więzi UŁ z Łodzią

Uniwersytet oznacza dla mnie wspólnotę ludzi. Wspólnotę, która działa w sposób szczególnie rozważny i odpowiedzialny, nie poddaje się bieżącym, przemijającym trendom społecznym i politycznym, zapewnia dokonywanie oceny zjawisk z dystansu, z zachowaniem naukowego obiektywizmu. Relacje między członkami wspólnoty tworzącej naszą Uczelnię muszą być oparte na dialogu, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka.

Uniwersytet powinien pełnić misję obejmującą trzy obszary działalności: kształcenie studentów, badania naukowe oraz współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Przy realizacji tej misji jako Rektor UŁ będę dążył do równowagi pomiędzy działalnością badawczą oraz kształceniem studentów i doktorantów. Chcę, aby Uniwersytet Łódzki był znaczącą Uczelnią na mapie Europy, dobrze znaną dzięki wybitnym dokonaniom naukowym i dydaktycznym, promieniującą na otoczenie wspólnotą ludzi otwartych i tolerancyjnych, niezależnych w swoich poglądach, poszukujących prawdy i wolności.

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Zachęcam do głosowania

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak